Ordförande

Katinka Ryttse
Mail: Bissy45@outlook.com
Tel: 0738-174408

     
Vice Ordförande

Linn Sundström
linnsu@telia.com
073-8001117


(Även ansvarig för hemsidan)


Valberedning

Cassandra Hansson
070-8258199
cassandra.hansson@hotmail.com

Kassör

Gunweig Svensson
Mail: svesve@telia.com
Tel: 070-7202328


Ledamot

Jenny Sundin
trixie-clover@hotmail.com
073-5205179Revisorer

Michael Nilsson
Jenny Selevik

Mötesekreterare

Catrin Bartold
catrinbartold@hotmail.com
072-5454200


 

Suppleant

Alicia Bachmann
aliba354@hotmail.com
070-3575174

Therese Jonsson
tettejonsson1@hotmail.com
0734165042