Ordförande

Katinka Ryttse
Mail: Bissy45@outlook.com
Tel: 0738-174408

     
Vice Ordförande

Linn Sundström
linnsu@telia.com
073-8001117


(Även ansvarig för hemsidan)


Valberedning

Cassandra Hansson

Kassör

Gunweig Svensson
Mail: svesve@telia.com
Tel: 011-702 40


Ledamot

Jenny SundinRevisorer

Michael Nilsson
Jenny Selevik

Mötessekreterare

Catrin Bartold
catrinbartold@hotmail.com
072-5454200


 

Suppleant

Alicia Bachmann

Felicia Ernfridsson
Felicia.ernfridsson@gmail.com

072-2003956