Årsmötet 2020

Nu ligger årsmötesprotokollet för 2020 ute på hemsidan under fliken "aktiviteter & tävlingar".

Vi vill också välkomna Erica Mährle lite extra till styrelsen som på årsmötet valdes in som suppleant och även tacka Alicia Bachmann för hennes tid i styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter