Sjukdomen i Norge

Nedan följer information från www.skk.se angående sjukdomssituationen i vårt grannland Norge.

Situationen med sjukdomen som drabbar hundar i Norge är fortfarande allvarlig. Det norska veterinärinstitutet, Veterinærinstituttet, jobbar intensivt ihop med andra aktörer för att finna sjukdomsorsaken som ännu är okänd.

Svenska Kennelklubbens åtgärder
Svenska Kennelklubbens presidium har beslutat att stoppet för norska hundar att delta på utställning, prov, tävling och beskrivningar i Sverige kvarstår och gäller tills vidare. Nytt beslut fattas under vecka 38.

I den rådande situationen har alla klubbar uppmanats att låta hundägaren själv göra tandvisningen på hundutställning. Det finns inget centralt beslut om att ställa in evenemang, men en enskild klubb kan välja att göra det.

Svenska Kennelklubben avråder från att resa med hund till Norge just nu. Har din hund nyligen varit i Norge bör du undvika att låta den delta på svenska evenemang en tid framöver.

En vädjan har gjorts till norska jägare att inte ta med hunden på jakt i Sverige. Vädjan gjordes med anledning av svenska jakthundsägares oro inför den 16 september då norska jägare kan köpa jaktkort för att jaga i svenska fjällen.

Det här vet vi om situationen i Norge

  • Omkring 25 hundar har avlidit. De har haft liknande symptom, men det är inte bekräftat att det handlar om samma sjukdom.
  • Situationen är fortfarande allvarlig. Nya sjukdomsfall och dödsfall rapporteras dagligen.
  • Symptomen är samma som förra veckan: kraftig blodig diarré, som eskalerar snabbt. Några hundar har även kräkts.
  • Orsaken till smittan är fortfarande okänd.
  • 10 hundar har obducerats. Hos 6 av de obducerade hundarna och 1 levande sjuk hund har man funnit bakterien Providencia alcalifaciens. Fler obduktioner och tester kommer att göras.
  • Norska myndigheter rekommenderar fortfarande att undvika närkontakt mellan hundar, utifall det är en smittsam sjukdom.


Norsk Kennel Klub har beslutat att

  • Ställa in alla norska utställningar, prov och tävlingar denna vecka. Måndagen den 16 september ska nytt beslut fattas.
  • Tillsvidare skickas inga norska landslag till internationella tävlingar
  • Rekommendera medlemmarna att inte delta på hundevenemang utomlands.


Vad händer i Finland och Danmark?
Kennelklubbarna i Finland och Danmark, Kennelliitto och Dansk Kennel Klub, har tagit samma beslut som Svenska Kennelklubben, det vill säga stoppat norska hundar från ett delta på deras hundevenemang tills vidare.

I Finland har Livsmedelsverket undersökt situationen och konstaterat att det inte pågår någon diarréepedemi i Finland. De konstaterar dock att enstaka fall av diarrésjukdom förekommer hos finska hundar regelbundet, året om. Orsaken till den diarrésjukdomen är okänd, men den smittar inte mellan hundar. Istället har den förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier.

Kennelliitto skriver på sin webbplats (2019-09-10) att det inte finns tecken på någon epedemi, likt den i Norge, i Finland i dagsläget. Dansk Kennel Klub skriver på sin webbplats (2019-09-11) att inga bekräftade sjukdomsfall upptäckts i Danmark.

Undvik ryktesspridning
I tider av oro vill man givetvis hålla sig uppdaterad. Se till att göra det via tillförlitliga källor och undvik ryktesspridning. Veterinærinstituttet delar löpande med sig av information på webben. Vår svenska motsvarighet SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som gör en bedömning av läget i Sverige.

Känner du dig orolig?
Om du känner dig orolig för din hund, studera hunden och kontakta veterinär om den drabbas av blodig diarré och snabbt försämrat allmäntillstånd.

Läs mer

Akutt hundesykdom: dette vet vi – Veterinærinstituttet 
Alvorlig sykdom hos hundet - ukjent årsak – Norsk Kennel Klubb
Pågående sykdomsutbrudd hos hund – Mattilsynet
Sjuka hundar i Norge – SVA
Situationen i Finland – Kennelliitto
Situationen i Danmark – Dansk Kennel Klub